Data Squadra Squadra Risultato
APOSA BAGNOLO
APOSA MODENA CAVEZZO
APOSA ATLANTE GROSSETO
APOSA LAVAGNA
APOSA ATHLETIC CHIAVARI
APOSA PONTEDERA
APOSA SANGIOVANNESE
APOSA OR REGGIO EMILIA
APOSA PRO PATRIA SAN FELICE
APOSA SANT AGATA
APOSA FOSSOLO
BAGNOLO APOSA
BAGNOLO MODENA CAVEZZO
BAGNOLO ATLANTE GROSSETO
BAGNOLO LAVAGNA
BAGNOLO ATHLETIC CHIAVARI
BAGNOLO PONTEDERA
BAGNOLO SANGIOVANNESE
BAGNOLO OR REGGIO EMILIA
BAGNOLO PRO PATRIA SAN FELICE
BAGNOLO SANT AGATA
BAGNOLO FOSSOLO
MODENA CAVEZZO APOSA
MODENA CAVEZZO BAGNOLO
MODENA CAVEZZO ATLANTE GROSSETO
MODENA CAVEZZO LAVAGNA
MODENA CAVEZZO ATHLETIC CHIAVARI
MODENA CAVEZZO PONTEDERA
MODENA CAVEZZO SANGIOVANNESE
MODENA CAVEZZO OR REGGIO EMILIA
MODENA CAVEZZO PRO PATRIA SAN FELICE
MODENA CAVEZZO SANT AGATA
MODENA CAVEZZO FOSSOLO
ATLANTE GROSSETO APOSA
ATLANTE GROSSETO BAGNOLO
ATLANTE GROSSETO MODENA CAVEZZO
ATLANTE GROSSETO LAVAGNA
ATLANTE GROSSETO ATHLETIC CHIAVARI
ATLANTE GROSSETO PONTEDERA
ATLANTE GROSSETO SANGIOVANNESE
ATLANTE GROSSETO OR REGGIO EMILIA
ATLANTE GROSSETO PRO PATRIA SAN FELICE
ATLANTE GROSSETO SANT AGATA
ATLANTE GROSSETO FOSSOLO
LAVAGNA APOSA
LAVAGNA BAGNOLO
LAVAGNA MODENA CAVEZZO
LAVAGNA ATLANTE GROSSETO
LAVAGNA ATHLETIC CHIAVARI
LAVAGNA PONTEDERA
LAVAGNA SANGIOVANNESE
LAVAGNA OR REGGIO EMILIA
LAVAGNA PRO PATRIA SAN FELICE
LAVAGNA SANT AGATA
LAVAGNA FOSSOLO
ATHLETIC CHIAVARI APOSA
ATHLETIC CHIAVARI BAGNOLO
ATHLETIC CHIAVARI MODENA CAVEZZO
ATHLETIC CHIAVARI ATLANTE GROSSETO
ATHLETIC CHIAVARI LAVAGNA
ATHLETIC CHIAVARI PONTEDERA
ATHLETIC CHIAVARI SANGIOVANNESE
ATHLETIC CHIAVARI OR REGGIO EMILIA
ATHLETIC CHIAVARI PRO PATRIA SAN FELICE
ATHLETIC CHIAVARI SANT AGATA
ATHLETIC CHIAVARI FOSSOLO
PONTEDERA APOSA
PONTEDERA BAGNOLO
PONTEDERA MODENA CAVEZZO
PONTEDERA ATLANTE GROSSETO
PONTEDERA LAVAGNA
PONTEDERA ATHLETIC CHIAVARI
PONTEDERA SANGIOVANNESE
PONTEDERA OR REGGIO EMILIA
PONTEDERA PRO PATRIA SAN FELICE
PONTEDERA SANT AGATA
PONTEDERA FOSSOLO
SANGIOVANNESE APOSA
SANGIOVANNESE BAGNOLO
SANGIOVANNESE MODENA CAVEZZO
SANGIOVANNESE ATLANTE GROSSETO
SANGIOVANNESE LAVAGNA
SANGIOVANNESE ATHLETIC CHIAVARI
SANGIOVANNESE PONTEDERA
SANGIOVANNESE OR REGGIO EMILIA
SANGIOVANNESE PRO PATRIA SAN FELICE
SANGIOVANNESE SANT AGATA
SANGIOVANNESE FOSSOLO
OR REGGIO EMILIA APOSA
OR REGGIO EMILIA BAGNOLO
OR REGGIO EMILIA MODENA CAVEZZO
OR REGGIO EMILIA ATLANTE GROSSETO
OR REGGIO EMILIA LAVAGNA
OR REGGIO EMILIA ATHLETIC CHIAVARI
OR REGGIO EMILIA PONTEDERA
OR REGGIO EMILIA SANGIOVANNESE
OR REGGIO EMILIA PRO PATRIA SAN FELICE
OR REGGIO EMILIA SANT AGATA
OR REGGIO EMILIA FOSSOLO
PRO PATRIA SAN FELICE APOSA
PRO PATRIA SAN FELICE BAGNOLO
PRO PATRIA SAN FELICE MODENA CAVEZZO
PRO PATRIA SAN FELICE ATLANTE GROSSETO
PRO PATRIA SAN FELICE LAVAGNA
PRO PATRIA SAN FELICE ATHLETIC CHIAVARI
PRO PATRIA SAN FELICE PONTEDERA
PRO PATRIA SAN FELICE SANGIOVANNESE
PRO PATRIA SAN FELICE OR REGGIO EMILIA
PRO PATRIA SAN FELICE SANT AGATA
PRO PATRIA SAN FELICE FOSSOLO
SANT AGATA APOSA
SANT AGATA BAGNOLO
SANT AGATA MODENA CAVEZZO
SANT AGATA ATLANTE GROSSETO
SANT AGATA LAVAGNA
SANT AGATA ATHLETIC CHIAVARI
SANT AGATA PONTEDERA
SANT AGATA SANGIOVANNESE
SANT AGATA OR REGGIO EMILIA
SANT AGATA PRO PATRIA SAN FELICE
SANT AGATA FOSSOLO
FOSSOLO APOSA
FOSSOLO BAGNOLO
FOSSOLO MODENA CAVEZZO
FOSSOLO ATLANTE GROSSETO
FOSSOLO LAVAGNA
FOSSOLO ATHLETIC CHIAVARI
FOSSOLO PONTEDERA
FOSSOLO SANGIOVANNESE
FOSSOLO OR REGGIO EMILIA
FOSSOLO PRO PATRIA SAN FELICE
FOSSOLO SANT AGATA
APOSA ARPI NOVA
APOSA LASTRIGIANA
ARPI NOVA APOSA
ARPI NOVA ATHLETIC CHIAVARI
ARPI NOVA ATLANTE GROSSETO
ARPI NOVA BAGNOLO
ARPI NOVA FOSSOLO
ARPI NOVA LASTRIGIANA
ARPI NOVA LAVAGNA
ARPI NOVA MODENA CAVEZZO
ARPI NOVA OR REGGIO EMILIA
ARPI NOVA PONTEDERA
ARPI NOVA PRO PATRIA SAN FELICE
ARPI NOVA SANGIOVANNESE
ARPI NOVA SANT AGATA
ATHLETIC CHIAVARI ARPI NOVA
ATHLETIC CHIAVARI LASTRIGIANA
ATLANTE GROSSETO ARPI NOVA
ATLANTE GROSSETO LASTRIGIANA
BAGNOLO ARPI NOVA
BAGNOLO LASTRIGIANA
FOSSOLO ARPI NOVA
FOSSOLO LASTRIGIANA
LASTRIGIANA APOSA
LASTRIGIANA ARPI NOVA
LASTRIGIANA ATHLETIC CHIAVARI
LASTRIGIANA ATLANTE GROSSETO
LASTRIGIANA BAGNOLO
LASTRIGIANA FOSSOLO
LASTRIGIANA LAVAGNA
LASTRIGIANA MODENA CAVEZZO
LASTRIGIANA OR REGGIO EMILIA
LASTRIGIANA PONTEDERA
LASTRIGIANA PRO PATRIA SAN FELICE
LASTRIGIANA SANGIOVANNESE
LASTRIGIANA SANT AGATA
LAVAGNA ARPI NOVA
LAVAGNA LASTRIGIANA
MODENA CAVEZZO ARPI NOVA
MODENA CAVEZZO LASTRIGIANA
OR REGGIO EMILIA ARPI NOVA
OR REGGIO EMILIA LASTRIGIANA
PONTEDERA ARPI NOVA
PONTEDERA LASTRIGIANA
PRO PATRIA SAN FELICE ARPI NOVA
PRO PATRIA SAN FELICE LASTRIGIANA
SANGIOVANNESE ARPI NOVA
SANGIOVANNESE LASTRIGIANA
SANT AGATA ARPI NOVA
SANT AGATA LASTRIGIANA

Classifica

Squadra Punti PG V N P GF GS DR
APOSA 0 0 0 0 0 0 0 0
ARPI NOVA 0 0 0 0 0 0 0 0
ATHLETIC CHIAVARI 0 0 0 0 0 0 0 0
ATLANTE GROSSETO 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGNOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
FOSSOLO 0 0 0 0 0 0 0 0
LASTRIGIANA 0 0 0 0 0 0 0 0
LAVAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0
MODENA CAVEZZO 0 0 0 0 0 0 0 0
OR REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0
PONTEDERA 0 0 0 0 0 0 0 0
PRO PATRIA SAN FELICE 0 0 0 0 0 0 0 0
SANGIOVANNESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SANT AGATA 0 0 0 0 0 0 0 0
in collaborazione con Apri Collaborazioni